Ingen vet når musikken oppsto, men den har antakelig eksistert siden menneskehetens opprinnelse. Alle kulturer har musikk, og musikk er en viktig del av kulturarven overalt i verden. Den første musikken som oppsto var antakelig basert på rytmer og sang. Det finnes også beinfløyter som er mer enn 40 000 år gamle. Da skrivekunsten ble oppfunnet, ble enkelte sanger nedskrevet. Det ble brukt ulike systemer til dette ulike steder i verden, men mesteparten av musikken ble ikke nedskrevet. Den ble i stedet videreført fra musiker til musiker.

music-composers

Den vestlige kunstmusikken, også kalt klassisk musikk, er kjennetegnet ved at den er nedskrevet som noter. Musikknotasjon ble lenge bare brukt av kirken, og den eldste kirkemusikken var enstemmig. Senere kom flerstemt sang, og kunstmusikken la ekstra stor vekt på flerstemte melodier. Kunstmusikken ble først og fremst spilt av og for adelige og borgere. Folkemusikken tilhørte den vanlige allmuen, og besto av både vuggesanger, arbeidsviser og dansemusikk for folk flest.

Den klassiske kunstmusikken deles inn i perioder, fra antikken til middelaldermusikk, renessansemusikk, barokkmusikk, wienerklassisisme, romantikken og moderne klassisk musikk. Folkemusikken deles ikke inn i perioder, ettersom den utviklet seg blant vanlige folk, som ikke kunne noter.

pop music

Popmusikken oppsto ikke før på 1900-tallet, derfor er dette en veldig ny musikksjanger. Ordet popmusikk henspeiler på at musikken er populær og folkelig, altså “populærmusikk”. Denne musikken oppsto tidlig på 1900-tallet, og deles inn i mange ulike sjangere. De ulike sjangerne er påvirket av hverandre, slik at det også finnes musikk som inkluderer elementer fra mange musikkstiler. Ordet popmusikk brukes derfor om veldig mange sjangere, fra rock til hip-hop og metallmusikk.

Ettersom det finnes mange musikktradisjoner verden over, er musikkens historie og utvikling spennende og mangfoldig. Alle land har musikk, og musikk er viktig både i religiøs og verdslig sammenheng, for eksempel når noe skal feires, eller under religiøse seremonier.